חייב מוגבל באמצעים - מהן ההגבלות על חייב מוגבל באמצעים

כנגד חייב פועלים מספר נושים המעוניינים לגבות את חובותיהם. במקרה זה, החייב רשאי באישור ראש ההוצאה לפועל ובכפוף לתנאים שבחוק לאחד את חובותיו לתיק אחד ולפרוע את אותו החוב האמור על ידי תשלומים חודשיים קבועים.

עם זאת, פעולת איחוד תיקים כרוכה בהוצאה כספית לא מבוטלת של החייב ולעיתים כאשר החייב הוא חייב מוגבל באמצעים הוא אינו מסוגל לשלם את ההוצאות הכרוכות בהליך האיחוד.

במאמר זה נבחן מהו הדין כאשר חייב מוגבל באמצעים כאמור מעוניין לאחד את תיקיו ואילו הוראות חוק מסייעות בידיו לעשות כן, על אף משאביו המוגבלים.

כיצד מוגדר בחוק חייב מוגבל באמצעים ?

ראש הוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב כמוגבל באמצעים במקום שבו הוא סבור שאותו החייב אינו בר יכולת לפרוע את חובותיו תוך הזמן המרבי הקבוע בחוק. זמן זה, קבוע בסעיף 69(ג) לחוק ההוצאה לפעול כדלקמן

  • שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים
  • 3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים
  • 4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.

מהי הבעיה שמקשה על חייב מוגבל באמצעים לבצע איחוד תיקים ?

סעיפים 74ו ו74ט לחוק ההוצאה לפועל מעמידים תנאים לאישור בקשת האיחוד של חייב פלוני.
תנאים אלו לדוגמא קובעים כי על מבקש איחוד התיקים לפרוע 3 אחוזים מסכום חובותיו עם הגשת בקשת האיחוד.

כמו כן על מבקש האיחוד לפרוע מדי חודש 3 אחוזים נוספים מחובותיו עד הדיון של ראש ההוצאה לפועל בבקשתו.

בנוסף, סעיף 74ט לחוק ההוצאה לפועל, מורה כי יינתן צו איחוד רק במקום בו ראש ההוצאה לפועל שוכנע כי החייב המבקש את צו האיחוד יוכל לפרוע חובותיו תוך הזמן הקבוע לכך בחוק.

סעיפים אלו יוצרים לנו קושי כלפי חייב שמוגדר כמוגבל באמצעים

ראשית בשל אמצעיו המוגבלים הוא אינו מסוגל לעמוד בדרישות הכספיות הנובעות מבקשת איחוד תיקים.

שנית, הוא אינו יכול לפרוע את חובותיו תוך הזמן הקבוע בחוק, שכן זוהי הסיבה שמלכתחילה הוא הוגדר בידי ראש ההוצאה לפועל כחייב המוגבל באמצעים.

כיצד יתמודד עם החוק עם הבעיה ואילו הקלות ניתנו לחייב מוגבל באמצעים המבקש לאחד תיקיו?

סעיף 69ו(א) לחוק ההוצאה לפועל מאפשר פתרון לחייבים מוגבלים באמצעים המעוניינים לאחד את תיקיהם כלפי הנושים וזוהי לשונו :

"הוכרז חייב כמוגבל באמצעים, והיו תלויים ועומדים נגדו מספר תיקים, ייתן ראש ההוצאה לפועל צו לאיחוד התיקים, לפי פרק ז’3, בשינויים המחויבים, אף אם לא נתקיימו ההוראות שבסעיפים 74ו ו- 74ט".

אם כך לשון החוק קובעת כי חייב המוגבל באמצעים לא יאלץ כתנאי לבקשתו לאיחוד התיקים לעמוד בתנאים הקבועים בסעיפים 74ו-74ט לחוק ההוצאה לפועל עליהם עמדנו לעיל.

האם על חייב מוגבל באמצעים לעמוד בשאר הדרישות המתחייבות מבקשת איחוד תיקים ?

התשובה היא שעל החייב לעמוד בכל הדרישות שקבועות בחוק ההוצאה לפועל למעט הדרישות שציינו במפורש במאמר זה.

מהותם של הדברים היא שחייב מוגבל באמצעים יהיה כפוף להתנהגויות הנדרשות מכל מבקש איחוד תיקים לרבות דרישות של גילוי נאות על מצב נכסיו וחובותיו ודרישות של התנהגות בתום לב, כלפי ההוצאה לפועל ונושיו השונים.

חריגה מדרישות ההתנהגות עלולה להביא לכך שראש ההוצאה לפועל יסרב לבקשת האיחוד וזאת אף אם נתקיימו כל התנאים הקבועים בחוק לאישורה


מאמרים אחרונים

קישורים
- הסכם ממון
- גירושין
- הסכם גירושין
- רשלנות רפואית
- רשלנות בלידה
- תאונות דרכים
- נזקי גוף

פנייה אל עו"ד לקבלת סיוע משפטי:
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:תעבורה | הוצאה לפועל | פשיטת רגל | מקרקעין | פלילים | מעמד אישי | איחוד תיקים או פשיטת רגל | מפת האתר
מבצע איחוד תיקים? ברר אם הנך מוכר כמוגבל אמצעים או לא