נגרמו לך נזקי גוף? מגיעים לך פיצויים!

העיקרון העומד בסיס פיצוי הניזוק (הנפגע) בגין נזקי גוף שנגרמו לו, הינו "השבת המצב לקדמותו".  קרי, תשלום סכום כסף ע"י המזיק (הפוגע), במטרה לשפות את הניזוק על פגיעתו הגופנית.

בכל הקשור לנזקי גוף , מבחין המחוקק בין שני מסלולי פיצוי עיקריים: תביעות נזיקין כלליות ותביעות נזיקין לנפגעי תאונות דרכים.

תביעות נזיקין כלליות

ככלל, הסמכות לדון בתביעת נזיקין נקבעת על – פי סכום התביעה. בית משפט השלום ידון בתביעות של עד 2,500,000 ₪ ואילו תביעות שסכומן גבוה מזה ידונו בבית המשפט המחוזי.

מובן, כי גובה הפיצוי המבוקש נקוב בכתב התביעה ואולם יש לשים לב, כי בתביעות בגין נזקי גוף שונה הפרוצדורה במעט. בתביעות שכאלה יפרט כתב התביעה את גובה הסכום הנתבע בעד נזק מיוחד, אך אין חובה לפרט את הסכום הנתבע בעד נזק כללי.

ההבדל בין נזק מיוחד לנזק כללי: נזק מיוחד הינו נזק שארע בעבר במסגרתו נכללים הוצאות האשפוז בבית החולים, הוצאות רפואיות שונות, הוצאות עבור עזרה וסיעוד, הוצאות עבור אביזרי עזר רפואיים, הפסד השתכרות של הניזוק בעבר, נסיעות לטיפולים רפואיים ועזרה של צד שלישי.

על הניזוק לפרט בכתב התביעה את ראשי הנזק האמורים ולציין את הסכום הנתבע לגביי כל אחד מהם.

לעומת זאת, נזק כללי הינו נזק המתייחס לעתיד לבוא, במסגרתו נכללים, בין היתר, ראשי הנזק הבאים: הוצאות רפואיות עתידיות, הוצאות עבור עזרה וטיפול, כאב וסבל שנגרמו לניזוק בשל האירוע, אובדן תוחלת חיים, אובדן השתכרות וכושר השתכרות עתידיים, נסיעות לטיפולים, עזרה של צד שלישי והפסד פנסיה עתידי.

לגביי נזק זה, אין חובה לפרט בכתב התביעה את הסכום הנתבע ודי בציון ראשי הנזק בלבד.

חוות דעת מומחים: תביעת הניזוק לעניין נזקי הגוף שנגרמו לו ותוצאותיהם, תיתמך תמיד בחוות דעת רופא מומחה. במקרה בו מציג המזיק חוות דעת סותרת של מומחה מטעמו, עשוי בית המשפט למנות מומחה מכריע.

נטל ההוכחה : ידוע , כי "המוציא מחברו עליו הראייה" ועל כן, על הניזוק להוכיח את אשמתו של המזיק לקרות הנזק בשיעור של 51% לפחות.

תביעות נזיקין לנפגעי תאונות דרכים

בשונה מתביעות נזיקין כלליות, תביעות נזיקין בגין תאונות דרכים אינן מבוססות על שאלת ה"אשם" של הפוגע. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( פלת"ד) קובע, כי די בכך שאדם נפגע בתאונת דרכים על מנת שתקום לו זכות לפיצויי על פי חוק.

יחד עם זאת, מגביל הפלת"ד את סכום הפיצוי לשני ראשי נזק בלבד: אבדן השתכרות וכאב וסבל ע"פ תקרת פיצוי קבועה מראש.

חוות דעת רפואית: כאמור, בתביעות נזיקין כלליות חייב הניזוק לצרף חוות דעת מומחה לשם הוכחת פגיעתו - "דבר שברפואה".

לעומת זאת, בתביעות על פי הפלת"ד נאסר על הניזוק לצרף חוות דעת ועליו לבקש מבית המשפט למנות מומחה רפואי.

בית המשפט לא ימנה מומחה כאשר נקבעה לנפגע דרגת נכות על פי דין אחר בשל הפגיעה בתאונה (לדוג' ע"י המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון). יובהר, כי במקרים מסוימים רשאי בית המשפט להתיר לניזוק להביא ראיות הסותרות את דרגת הנכות המקדימה שנקבעה לו.

תביעות נזיקין על פי חוק הנכים 

חייל בקבע או חייל משוחרר רשאים להגיש לקצין התגמולים תביעה להכרה כנכה צה"ל . הכרה שכזו תוביל לקבלת תגמולים ע"פ הקריטריונים הנקובים בחוק הנכים (תגמולים ושיקום).

דרגת הנכות תקבע ע"י ועדה רפואית הפועלת מכוח חוק והיא ניתנת לערר בפניי ועדה רפואית עליונה, שעל החלטתה ניתן לשוב ולערער בפני בית המשפט המחוזי.

תביעות נזיקין בשל תאונת עבודה

ניזוק בתאונת עבודה רשאי להגיש את תביעתו למוסד לביטוח לאומי בהתאם לקריטריונים קבועים מראש. 

נפגעת עקב תאונת דרכים? מגיע לך פיצוי כספי!
לקבלת סיוע מיידי של עו"ד ללא כל התחייבות מצידכם, ליחצו: יעוץ משפטי מיידי

 


מאמרים אחרונים

קישורים
- תאונות דרכים
- עו"ד ענייני תעבורה
- הוצל"פ
- שלילת רישיון נהיגה
- מעמד אישי

פנייה אל עו"ד לקבלת סיוע משפטי:
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:רשלנות רפואית בלידה | עורך דין פלילי | מחיקת רישום פלילי | עו"ד מקרקעין | עריכת הסכם ממון | ידועים בציבור | מפת האתר
נזקי גוף - פיצויים