קבלת הפטר לאחר הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל  היא הליך המרכז את כל פעולות הגבייה בגין חובות החייב ומטרתו אחת היא - כינוס ומימוש כל נכסיי החייב וחלוקת תמורתם בין נושיו.

עם תחילתו של ההליך, לא ניתן לבצע כנגד החייב פעולות גבייה עצמאיות כגון הוצאה לפועל.

שלביו של ההליך כוללים בקשה למן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל, כינוס אסיפת נושים, הכרזת החייב כפושט רגל ומינוי נאמן. לאחר שלבים אלה רשאי החייב לפנות בבקשה לבית המשפט על מנת שיינתן לו צו הפטר.

מהו צו הפטר?

לבקשת החייב, רשאי בית המשפט ליתן צו הפוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל, למעט חובות אותם נפרט בהמשך. לאחר קבלת צו ההפטר, עומדת לחייב הזכות לפתוח דף חדש, בכפוף למגבלות החלות על פושט רגל.

בקשת החייב

סע' 61 (א) לפקודת פשיטת רגל  קובע, כי החייב רשאי להגיש את בקשתו לצו הפטר בכל עת. בית המשפט ידון בבקשה בדלתיים פתוחות, אלא אם הורה אחרת. במסגרת הדיון ובהתאם לשיקולו של בית המשפט, תשמע דעתם של הכונס הרשמי, הנאמן והנושים.

מעבר לכך, בבואו להכריע בדבר מתן צו ההפטר, יאזן בית המשפט בין תום ליבו של החייב ובין תועלת שתצמח לנושיו מהליכי פשיטת הרגל. כמו כן, יבחן בית המשפט האם חלף זמן סביר ממועד תחילת צו הכינוס, האם הוכיח החייב, כי שילם ככל שביכולתו והאם אין עוד טעם ותועלת בהליכי פשיטת הרגל.

יצוין, כי במקרים חריגים ובלבד שחלפו שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס, רשאי בית המשפט ליתן צו הפטר מיד עם ההכרזה על פשיטת רגל. צו קיצוני שכזה, נכון למקרים בהם שוכנע בית המשפט, כי אין כל טעם בהליכי פשיטת הרגל כאמור.

מתן צו ההפטר

בסיומו של הדיון בבקשת החייב, רשאי בית המשפט לתת צו הפטר, להתלות את צו ההפטר או להתנות את צו ההפטר בתנאים מסוימים. הצו באם ניתן, הינו אישי ואינו פוטר את שותפיו, הנאמן או את מי שהיה ערב, מחויב או קשור בחוזה עם פושט הרגל.

עם מתן הצו, חייב פושט הרגל לעמוד בתנאים אותם קבע בית המשפט. במידה ולא יעמוד בהם או לבקשת הכונס הרשמי, נושה ונאמן של החייב – עשוי בית המשפט לבטל את הצו והוא רשאי לעשות כן בכל עת.

תוצאות צו ההפטר

ככלל צו ההפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל. זאת למעט החובות הבאים:

א.    חובות לפי פסק דין במזונות , אלא אם הורה בית המשפט אחרת.
ב.    חובות בשל קנסות מדינה.
ג.    חוב שנוצר במרמה, שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליו במרמה.
ד.    חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה.

להוציא חובות אלה, פוטר צו ההפטר את פושט הרגל מכל חובותיו האחרים.

שינוי צו ההפטר

בית המשפט רשאי לשנות את צו ההפטר בהתקיים התנאים הבאים : חלפו שנתיים מיום מתן צו ההפטר ופושט הרגל שכנע את בית המשפט כי לא יוכל לקיים אחרי אמור בצו.
 

לקבלת סיוע של עו"ד בנושא פשיטת רגל ליחצו: יעוץ משפטי מיידי


מאמרים אחרונים

קישורים
- איחוד תיקים
- פשיטת רגל
- גביית חובות
- הוצל"פ
- פיצויי נזקי גוף
- ידועים בציבור

פנייה אל עו"ד לקבלת סיוע משפטי:
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:הסכם ממון | עו"ד תעבורה | שלילת רישיון נהיגה | גירושין | הסכם גירושין | מפת האתר
מהו צו הפטר